Niemilitarne sposoby walki z terroryzmem

Terroryzm, Palestyna, Izrael (Fot. Jayel Aheram / Flickr)

Na świecie funkcjonuje około dwustu definicji terroryzmu. Skąd taka różnorodność? To, co dla jednych jest terroryzmem, dla innych będzie walką narodowo-wyzwoleńczą, a dla jeszcze innego działaniem partyzanckim. Te rozbieżności dało się szczególnie zauważyć podczas zorganizowanej przez ONZ w 2001 r. Światowej Konferencji przeciw Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Nietolerancji w Durbanie (RPA). Obrady demonstracyjnie opuścili wówczas delegaci Izraela i USA, którzy nie zgadzali się z potępieniem pozostałych państw członkowskich dla Izraela jako jednostki skrajnie rasistowskiej. W pierwszych dniach obrad kraje arabskie z Syrią na czele opowiadały się za koncepcją licznych…

Read More

Polska to nie jest kraj dla obcych ludzi. Lista ofiar ABW coraz dłuższa [UPGRADE]

polska, obcokrajowcy, dyskryminacja

Polska jest krajem absurdów. Obecnie głównym celem jej polityki imigracyjnej stało się ściągnięcie jak największej liczby obcokrajowców, którzy przyczynią się do załatania dziury demograficznej (po tych co uciekli do UK, USA, Australii, Hiszpanii, Dani, Norwegii, Francji, Niemiec…) i pomogą starzejącemu się społeczeństwu. Temu właśnie ma służyć wielka kampania informacyjna, skierowana do cudzoziemców – „Polska. Tu mieszkam”. Otóż, zagraniczni Panowie i Panie! Nie dajcie się złapać na marchewkę na kiju! Polska już dawno nie jest krajem, gdzie zostaniecie przywitani słowami „Gość w dom, Bóg w dom”. Zostaniecie za to wnikliwie „przepytani”…

Read More

Dlaczego „Je ne suis pas Charlie”?!

Je ne suis pas Charlie

Przemówienie Ewy Kopacz (bynajmniej nie o górnikach). Tusk z Merkel w Paryżu. Po jednej stronie prezydent Palestyny, po drugiej – Izraela. Francuska tenisistka występuje w Pucharze Hopmana z napisem Je suis Charli. Nawet muzułmanie w Maroku Je suis Charli! To jakiś teatr? Wszystko to z powodu napadu na jakąś szmatławą gadzinówkę, o której nikt przed napadem nie słyszał? Ktoś musi wreszcie ugasić ten pożar w Paryżu i wysłać tych wszystkich rozjuszonych zwolenników wolności słowa do Korei Północnej, do Chin, do Pakistanu… Ja też jestem przeciwko terroryzmowi. Też nie popieram zabijania.…

Read More