Małżeństwa binacjonalne są trwalsze! Na przykładzie Niemiec i Szwajcarii

Związki mieszane etnicznie i wyznaniowo (Fot. Naval Surface Warriors / Flickr)

Liczba małżeństw binacjonalnych w danym społeczeństwie może być traktowana jako wyznacznik stopnia integracji mniejszości. Czym więcej małżeństw mieszanych tym większa integracja mniejszości z większością narodową i kulturową. Z drugiej strony małżeństwa binacjonalne przyczyniają się do tworzenia i kształtowania społeczeństw wielokulturowych. „Wielokulturowości nie da się uniknąć, jest ona obecna w każdym miejscu współczesnego świata. Można przyrównać ją do patchworka, na którym kultury współistnieją ze sobą i wpływają na siebie wzajemnie, tworząc wspólnie niepowtarzalny wzór”[1]. W czasach współczesnych zawieranie małżeństw binacjonalnych jest zjawiskiem tak częstym, jak nigdy wcześniej. Wpływa na to globalizm,…

Read More