Gnawa w Maroku (Fot. Marta Marakchi © All rights reserved)

Nazwa Gnawa ma dwa znaczenia w dzisiejszym Maroku: odnosi się do mniejszości, grupy etnicznej, jak i do religijnego bractwa Sufi. Nikt tak naprawdę nie wie na pewno skąd dokładnie wywodzi się słowo Gnawa. Sami Gnawa nie chcą być w łatwy sposób kategoryzowani i definiowani na sposób akademicki. Istotną kwestią jest fakt, że większość Gnawa nie potrzebuje empirycznej wiedzy, skąd pochodzi ich nazwa, żeby móc się zdefiniować. Prawdziwa wiedza Gnawa pochodzi z praktyki, nie teorii. Pochodzenie nazwy owiane jest tajemnicą. Jedni twierdzą, że może pochodzić od berberskiego słowa kowal (popularne rzemiosło wśród niewolników), inni, że od berberskiego ignawen (niemi), bądź też słowa aguinaw (lub agenaou), oznaczającegoRead More →

gnawa

Kultura Gnawa nie jest monolityczna. Nie istnieją żadne księgi kodyfikujące ich rytuały, pieśni i muzykę. Nie ma „papieża”, który sprawowałby nadzór nad maalemami i ich muzykami. Każde miasto ma inną historię i inny sposób podejścia do rytuałów. W swojej istocie wszystkie praktyki Gnawa są podobne, różnią się jednak w szczegółach. Światopogląd Gnawa opiera się na tradycjach afrykańskiego szamanizmu (możliwość podróży do innych światów) i marokańskiego marabutyzmu (kult świętych) oraz sufizmu. To światopogląd, który łączy świat realny ze światami nadprzyrodzonymi. Należy też zaznaczyć, że rytuały Gnawa odzwierciedlają elastyczność codziennych praktyk muzułmańskich. Hybrydyczność, dualizm i różnorodność to pryzmaty, przez które można próbować zrozumieć, jak Gnawa postrzegają świat.Read More →

mistyka islam

Shahab ad-din Yahya Suhrawardi urodził się w 1155 r. w Iranie. Jest on czołowym reprezentantem ezoterycznej filozofii muzułmańskiej, zwanej filozofią ishraq. Ze względu na wyjątkową pozycję w teozofii muzułmańskiej został uhonorowany przydomkiem „Mistrza Teozofii Orientalnej” i „Mistrzem Oświecenia”. Do historii filozofii przeszedł również pod przydomkiem „Zamordowanego Szejcha” (w wieku 38 lat został podstępnie zamordowany przez ideologicznych adwersarzy w więzieniu w Syrii). Bóg muzułmańskich mistyków to Bóg Światła. Im bardziej człowiek oddala się od Światła, tym bardziej oddala się od samego Boga – podobnie, jak narasta ciemność, gdy zwiększa się odległość pomiędzy przedmiotem a światłem, aż w końcu przedmiot staje się nieprzenikalny dla światła. W wersetach KoranuRead More →