Bariera językowa w związkach mieszanych

związki mieszane, bariera językowa, różnice kulturowe (Fot. simplu27 / Pixabay)

Jedną z najbardziej odczuwalnych różnic międzykulturowych w związkach mieszanych jest bariera językowa, która często prowadzi do nieporozumień i sporów w tego rodzaju relacjach. Odnosi się to zarówno do komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. W tekście będę odnosiła się głównie do własnych doświadczeń i obserwacji, opartych jednak również na badaniach naukowych. O tym jak ważny jest język dla każdego z nas w życiu codziennym nie trzeba nikogo przekonywać. Pełne zrozumienie językowe jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdego związku… nie tylko mieszanego. Za pośrednictwem języka porozumiewamy się z innymi, przekazujemy informacje,…

Read More

Czy różnice kulturowe dzielą związki mieszane?

Związki mieszane (Fot. zubrow / Foter)

Stopień odmienności kulturowej determinuje ilość problemów występujących między partnerami. Różnice narodowościowe, religijne, językowe i kulturowe mogą wpływać zarówno negatywnie jak i pozytywnie na partnerstwo lub małżeństwo. Rezultat uwarunkowany jest m.in. stopniem założenia podobieństwa partnera, stopniem bariery językowej, akceptacją odmiennej kultury i religii partnera oraz jego odrębnych poglądów. Jak w przypadku każdego kontaktu międzykulturowego, tak i w parach mieszanych musi dojść do swego rodzaju kompromisu – partnerzy poznają nawzajem swoje kultury i razem tworzą mieszankę, która umożliwia im zgodne współżycie. Pod wpływem kompromisu kulturowego, jaki zachodzi w związkach mieszanych, partnerzy, dostosowując…

Read More