Wielokulturowe Podlasie w pigułce. Uczmy dzieci tolerancji religijnej

Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci

„Religie Podlasia. Przewodnik nie tylko dla dzieci” powstawał z myślą o zebraniu w jednym tomie podstawowych informacji na temat religii chrześcijańskiej, judaizmu i islamu. Znalazły się w niej objaśnienia najważniejszych pojęć i symboli religijnych, podstawowe informacje na temat obrzędowości i życia codziennego różnych grup wyznaniowych zamieszkujących Podlasie. Książka powstawała jako materiał dydaktyczny adresowany przede wszystkim do młodych odbiorców, uczestników prowadzonych od 2011 roku przez Centrum im. Ludwika Zamenhofa warsztatów „Religie Podlasia„. Chcąc pozyskać zainteresowanie dzieci i młodzieży, położyliśmy nacisk na stworzenie możliwie bogatej szaty graficznej, a materiały tekstowe staraliśmy się…

Read More

Łomżyńska legenda o królowej Bonie

legendy łomżyńskie, Łomża, Wzgórze królowej Bony w Starej Łomży (Fot. (Fot. Marta El Marakchi © All rights reserved)

5 km od dzisiejszej Łomży, w miejscu zwanym Górą Królowej Bony widać wyraźne ślady potężnego grodu i otaczających go wałów ziemnych. Gród ten istniał od X do XII wieku. Od północy okalała go rzeka Narew i jej bagnista dolina. Z miejscem tym związana jest pewna legenda… Na sąsiednim wzniesieniu zwanym Wzgórzem Świętego Wawrzyńca według legendy i zapisków kościelnych miał stać kościół parafialny, wybudowany przez św. Brunona z Kwerfurtu, ok. 1000 roku. Było to w jedną noc styczniową. Mróz, który od kilku tygodni się srożył i Narew grubym okrył lodem, sfolgował…

Read More